Om Bryderi.se

Vad är Bryderi.se

Bryderi.se hjälper dig att ta rätt beslut då du ska köpa ny bil, lägenhet eller vad som helst annat. Du kan själv tala om vad som är viktigt för just dig och använda den informationen för att jämföra produkter, t.ex. från annonssajter. Bryderi.se är en tjänst för att utvärdera de alternativ du funnit på andra webbsajter eller själv lagt till.

Bryderi.se behövs för att det finns för många alternativ att välja bland.

Bryderi.se är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig i dina beslut. Men kom i håg, beslutet är alltid ditt!

Användarvillkor

Dessa villkor styr användandet av webbtjänsten på webbplatsen Bryderi.se, vilken tillhandahålls av Bryderi AB, 556777-4509, nedan benämnt ”Bryderi”. Bryderi tillhandahåller på webbplatsen en oberoende och opartisk samt för användaren kostnadsfri tjänst för utvärdering av alternativ. Genom användandet av webbtjänsten godkänner och accepterar användaren dessa villkor. Om användaren inte godkänner villkoren skall denne omgående upphöra att använda tjänsten och lämna webbplatsen.

Prisangivelser och annan information

Prisspecifikationer och annan information har antingen tillgängliggjorts av leverantörer, annonsörer eller andra relevanta publicister och källor. Bryderis målsättning är att all information på webbplatsen och information som inhämtas av användaren från tredje part skall vara korrekt, fullständig och uppdaterad och vidtar alla rimliga åtgärder för att tillse att så är fallet. Bryderi kan dock inte garantera fullständig tillförlitlighet eller korrekthet avseende all information som finns presenterad på webbplatsen, eftersom sådan information inhämtas från tredje part. Bryderi.se tar inte ansvar för framräknade kostnader som månadskostnader, kvadratmeterpriser etc.

Ansvarsbegränsning

Bryderi företräder inte på något sätt annonsörer, butiker, säljare eller någon annan mot användaren eller vice versa, utan presenterar endast den information som inhämtats av användaren från tredje part. Alla åtgärder som användare vidtar med anledning av information tillhandahållen på denna webbplats sker helt på användarens eget ansvar. Bryderi påtar sig inte något som helst ansvar för någon form av skada eller förlust på grund av användarens mellanhavanden med någon av de butiker eller annonsörer som kan inhämtas till Bryderi. Bryderi ansvarar under inga omständigheter för skador som föranletts eller påstås ha föranletts av att användaren använt information som finns på webbplatsen eller av att information inte funnits tillgänglig, inklusive men inte begränsat till indirekta skador och följdskador såsom omsättnings-, inkomst- eller vinstbortfall, avbrott i verksamheten eller informationsförlust. I det fall det på webbplatsen hänvisas till en webbplats som tillhör tredje part är sådan hänvisning enbart avsedd som en tjänst för användaren och Bryderi frånsäger sig allt ansvar för den webbplatsen som hänvisats till.

Material som användaren publicerar

Bryderi frånsäger sig allt ansvar för material som användaren i förkommande fall kan komma överföra till webbplatsen för publicering och förbehåller sig rätten att utan angivande av anledning vägra publicering eller att när som helst ta bort sådant material från webbplatsen. Vidare förbehåller sig Bryderi rätten att efter eget gottfinnande och för egen räkning utnyttja sålunda överfört material för kommersiella eller icke kommersiella syften av varje slag.

Hanteringen av personuppgifter

Bryderi iakttar de regler som enligt personuppgiftslagen (PuL) avser att trygga att personuppgifter och personregister hanteras på ett vederbörligt sätt. De personuppgifter som användaren lämnar till Bryderi, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kan komma behandlas både manuellt och maskinellt. Bryderi förbehåller sig rätten att när som helst ändra användarvillkoren genom att uppdatera denna sida.

Kolla också