Housegard Koldioxidsläckare kg Röd K5TGX

1595 SEK

Släcker bränder i elektrisk apparatur men kan även brukas vid vätskebränder. Koldioxidsläckaren släcker genom att förtränga syret vilket ger en helt ren släckning, utan saneringsbehov.

Buildor.se »  Gå till Buildor.se »

Kolla också