Dungeons & Dragons Book The 123s of &D english

194 SEK (+Frakt 29 SEK)

Ett barn kan få sin första glimt i dungeons och drakar, även när de lär sig sina tidiga nummer, en prekursor till varje ny väg i räkning. Lär siffror till någon tidig läsare som berättas fantasifullt inom dungeons och drakarnas värld. Med Read-Aloud vänliga rhyming-kopplingar från Ivan van Norman och bedårande illustrationer från Caleb Cleveland, hämta både 123-talet D & D samt ABCs of D & D. --- Orginaltext från tillverkaren --- A child can get their first glimpse into the world of Dungeons & Dragons, even as they learn their early numbers, a precursor to every new path in counting. Teach numbers to any early reader as told imaginatively within the world of Dungeons & Dragons. With read-aloud friendly rhyming couplets from Ivan Van Norman and adorable illustrations from Caleb Cleveland, pick up both the 123s of D&D as well as the ABCs of D&D.

Runns.se  Gå till Runns.se »

Kolla också