Grund- och takfärg Trend 3 Teknos 2,7 liter Valfri kulör i NCS-skalan

289 SEK

Vattenspädbar, helmatt akrylatdispersionsfärg för inomhusbruk. Färgproduktgrupp 211 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt. Färgen lämpar sig för nya och tidigare målade ytor av trä, betong, puts, spackel, tegel och inredningsskivor, då en helmatt yta önskas.

Renoverahuset »  Gå till Renoverahuset »

Kolla också